Vizija održivog razvoja

U svemu što radimo može da se prepozna naša usredsređenost ka održivom razvoju koja se zasniva na prethodno stručno sprovedenim istraživanjima i opservacijama i sistemskom razmišljanju. Svoju delatnost obavljamo ne ometajući druge, verujući da naši proizvodi i usluge doprinose održivosti društva.

Sve naše interesne grupe uživaju integritet-pri čemu se ne ugrožava zdravlje, bezbednost i uticaj na životnu sredinu. To obuhvata načine na koje se odnosimo prema našim zaposlenima, plasmanu proizvoda, planovima za obnovu pogona kao i učestvovanje zajednice u našim aktivnostima.

Gde god da obavljamo svoju delatnost, poštujemo lokalnu kulturu i potrebe zajednice, zajedno sa ostalim interesnim grupama. Prilikom korišćenja prirodnih resursa, razmišljamo o potrebama konkurencije društva ostavljajući prostora sadašnjim i budućim generacijama da ih iskoriste na najbolji mogući način.

Posvećeni smo tome da odgovorimo na dogoročne izazove koji se tiču održivosti bez obzira na trenutne izglede. Naše aktivnosti na polju istraživanja i razvoja (R&D) kao i dugoročno planiranje pružaju nam priliku i slobodu da investiramo u održivu budućnost. Svoje sposobnosti koristimo da širimo postojeća tržišta, stvaramo nova koja povećavaju iskorišćenost resursa društva i poboljšavaju kvalitet života svih ljudi.