Proizvodnja

Bez obzira na to da li je reč o mlevenom (GCC) ili taložnom kalcijum karbonatu (PCC), svi pigmenti naše kompanije vode poreklo iz zemlje. To je razlog zbog kojeg je Omya obezbedila najčistija nalazišta rude sa najvišim stepenom beline, a njihovu eksploataciju vrši u skladu sa najvišim standardima održivosti, vodeći računa o životnoj sredini bez ugrožavanja sadašnjih i budućih generacija. Ukoliko se desi da sirovina ne odgovara potrebama kupca u potpunosti, onda se taj materijal dalje obrađuje uz pomoć najsavremenijih metoda tehnologije. 

Sirovine se onda tretiraju u najsavremenije opremljenim pogonima pri čemu prolaze nekoliko faza automatizovane obrade da bi do krajnjeg korisnika stigle u obliku proizvoda najvišeg kvaliteta. Ovi automatizovani procesi se decenijama razvijaju i stalno unapređuju na nivou pogona, a naše obimno iskustvo garantuje da granulometrijski sastav i belina proizvoda posle automatizovane obrade savršeno odgovaraju području primene. 

Omya nastoji da sve svoje pogone sertifikuje u skladu sa međunarodnim standardima za kvalitet, zdravlje i bezbednost i životnu sredinu (ISO, OHSAS) kao i to da ta sertifikacija uključi i proizvode koje Omya distribuira

Cilj nam je da širom sveta obavljamo delatnost koja je bezbedna i bez incidenata. Smatramo da usaglašenost sa propisima predstavlja minimum zahteva za ostvarenje kompletne strategije održivosti.