Interdisciplinarno istraživanje

Otvaranjem i pokretanjem našeg istraživačkog centra koji se fokusira na tehnološka dostignuća možemo da se usredsredimo na ključne oblasti za razvoj naše kompanije uz pomoć rezultata R&D sektora na polju proučavanja hemije površina, hemijskog inženjeringa mineralnih pigmenata, mikrobiologije i farmaceutske i prehrambene industrije. Na primer, razvili smo klaster programe za razvoj osnovnih znanja koji dalje vode do praktične primene novih ideja na polju nanotehnologije, biomaterijala i kompozita, hemije površina, novih površinskih tretiranja i funkcionalnosti, održivog pronalaženja sredstava i hemikalija za pametne procese. Pored toga, odredili smo vođe projekata za podršku inovacijama sa ciljem da se održi liderska pozicija kompanije Omya na postojećim tržištima. Naši timovi obuhvataju stručnjake iz redova hemičara, fizičara, geologa, matematičara, tehnologa i inženjera koji svojim znanjem i iskustvom daju veliki doprinos daljem razvoju naših proizvoda. 

Dovodeći u vezu kalcijum karbonat sa obiljem održivog biomaterijala, stvorili smo sebi priliku da istražimo mogućnosti prerade vlaknaste celuloze, otklanjanja teških metala iz zagađenih otpadnih voda širom sveta, da poboljšamo efikasnost čišćenja lokalnih kanalizacionih voda i kontrolišemo proizvodnju farmaceutskih proizvoda. 

Sve ovo su veoma uzbudljivi izazovi sa kojima smo spremni da se suočimo!