Istraživanje & razvoj

Sektor za Istraživanje & razvoj u kompaniji Omya ima veliki značaj kada treba da se odgovori izazovima današnjih i budućih potreba ili izazovima koje nameću sve brže promene na dosadašnjim tržištima papira, polimera, boja, premaza i lepkova kompanije Omya. Svet potpuno novih prilika i mogućnosti koga čine razna nova dostognuća na polju životne sredine, hrane i farmacije kao i obezbeđivanje čvrstog održivog prisustva na ovim visoko tehnološkim tržištima u razvoju su takođe osnovne sfere interesovanja sektora R&D. 

Promene koje su uslovljene geografskim pomeranjem ekonomske ravnnoteže - od Zapada sa ograničenim investicijama preko azijskih zemalja bogatih novcem i resursima i Balkana, do zemalja južne Amerike čija je ekonomska moć u stalnom porastu - takođe predstavljaju izazov sa kojim se suočavamo. Još jedna u nizu naših odgovornosti odnosi se na stalnu potragu za načinima da se ublaže pritisci prirode koji se trenutno osećaju i biće sve veći dok čovečanstvo nauči kako da upravlja najvažnijim životnim resursom - vodom. U isto vreme bitno je da se pronađu načini za održivom upotrebom resursa, na putu od proizvodnog ciklusa i do logističkog lanca kompanije Omya.