Regulatorna pitanja

​Omya pomno prati sva regulatorna pitanja i probleme na globalnom nivou. U Evropi, Omya je aktivni član Evropskog udruženja proizvođača kalcijum karbonata (CCA-Europe), Evropskog udruženja proizvođača industrijskih minerala (IMA-Europe) i saradnik Evropskog saveta za hemijsku industriju (CEF-IC). Takođe, negujemo dobre partnerske odnose sa predstavništvom Evropskog udruženja papirne industrije (CEPI), proizvođača plastike, industrijama boja i premaza (CEPE) i distributerima hemijskih proizvoda (FECC).