Publikacije

Program politike sektora R&D naše kompanije se poslednjih dvadeset godina fokusira na to da promoviše temeljno razumevanje fizičkih i hemijskih aktivnosti u performansama naših proizvoda. Pored mnogih oblika partnerske saradnje sa renomiranim institucijama i univerzitetima, usledili su i intezivni interni programi istraživanja usmereni prema našim kupcima, koji su takođe omogućili mnogim zaposlenima da se dodatno kvalifikuju u toku svojih projekata. Predavanja i nadgledanje istraživanja na nekoliko različitih univerziteta čine okosnicu ovih aktivnosti čiji se ishod meri impozantnim spiskom publikacija u širokom rasponu naučnih oblasti. Ukoliko ste zanteresovani, molimo Vas da pregledate sveobuhvatnu kompilaciju studija, postera, teza i odeljaka iz knjiga preuzetih sa interneta.