Usluge & podrška

Pored prodaje proizvoda, snaga naše kompanije se oduvek izražava i kroz sveobuhvatnu podršku koju pružamo našim kupcima. Jedinstvena oprema naših laboratorija i obimno iskustvo naših stručnjaka doprinose da se savladaju izazovi i problemi koji se stalno pojavljuju. Bez obzira na to da li se problem odnosi na proizvodnju ili podršku, postoji veoma dobra šansa da će se novim rezultatima stvari preneti na sledeći nivo, a možda i dalje.

Zahvaljujući restrukturiranju našeg servisnog centra, možemo da svoje usluge ponudimo ne samo kupcima, već i celom tržištu.