Karakterizacija materijala

Analitičke i laboratorije za mikrostrukturna ispitivanja naše kompanije su stalno otvorene za istraživačke i razvojne aktivnosti i ispitivanje kvaliteta proizvodnje kako za naše tako i za eksterne klijente. Sve laboratorije poseduju najsavremeniju opremu kojom upravlja tim iskusnih stručnjaka i tehničara.

Odeljenje analitičke i laboratorije za mikrostrukturna ispitivanja je sertifikovano u skladu sa standardom ISO 9001:2008 i sastoji se od sledećih jedinica:

 • Analitička laboratorija
 • Laboratorija za ispitivanje kristalnih materijala
 • Mikroskopska laboratorija
 • Reološka laboratorija 

Analitička laboratorija

Ovde možete da dobijete podršku, znanje i usluge rešavanja problema koje su neophodne za obavljanje posla i aktivno istraživanje i razvoj proizvoda. Laboratorija nudi veliki izbor tehnika i metoda koje pokrivaju većinu oblasti analitičke hemije. Tehnike ove laboratorije obuhvataju hemijsku analizu, analizu elemenata kao i analizu metala u tragovima za širok spektar materijala u pogledu identifikacije i kvalifikacije. 

Infrastruktura analitičke laboratorije obuhvata:

 • Infra-crvenu spektroskopiju sa mikroskopom (FTIR-FPA)
 • Rendgensku fluoroscentnu spektroskopiju (XRF)
 • Induktivno spregnutu plazma spektrometriju (ICP-MS)
 • Gasnu hromatografiju (GC-FID, GC-MS, HS/TD-GC-MS)
 • Tečnu hromatografiju (UHPLC, UHPLC-MS/MS)

Laboratorija za kristalografiju

U laboratoriji za kristalografiju se vrše mikrostrukturna ispitivanja kristalnih supstanci pomoću rendgenskog difraktometra i određuje tvrdoća materijala uz pomoć metode mikrozasecanja. Laboratorija vrši analizu uzoraka stena, minerala, eksperimentalnih proizvoda i mnogo drugih kristalnih materijala - organskog i neorganskog porekla. Rezultati dobijeni putem naših visoko kvalitetnih analiza zajedno sa podacima o granulometrijskom sastavu omogućavaju nam da uz pomoć SWeRf metode odredimo finu frakciju kristalnog silicijuma kod proizvoda u rinfuzu. Laboratorija za kristalografiju kompanije Omya je jedino mesto u Švajcarskoj koje je za određivanje SWeRF preporučila Udruženje proizvođača industrijskih minerala u Evropi (IMA).

Infrastruktura ove laboratorije obuhvata:

 • Bruker AXS D8 Advanced Series II -XRD

Laboratorijska oprema:

 • Vantec - 1 detektor velike brzine
 • Menjač uzoraka sa devet pozicija
 • TTK 450 komora niske temperature (193°C do 450°C)
 • Compact Eulerian korito
 • INNOVATEST Micro-Vickers 423 A

Mikroskopska laboratorija

U ovoj laboratoriji koja poseduje laku savremenu opremu mogu da se vrše analize raznih uzoraka. U cilju ispitivanja mikromaterijala i nano materijala, ovde se može primeniti elektronska mikroskopija. Dugogodišnje iskustvo u pripremanju uzoraka za mikroskopsku karakterizaciju veštačkih i prirodnih materijala predstavlja glavne prednosti ove laboratorije.

Infrastruktura mikroskopske laboratorije obuhvata:

 • Laku mikroskopiju za ispitivanje transparentnih ili neprozirnih uzoraka (uveličavanje: 7x do 1000x)
 • Konfokalnu lasersku pretražnu mikroskopiju (CLSM) za dobijanje optičkih slika visoke rezolucije uz detaljnu selektivnost i mogućnost 3D rekonstrukcije površine (uveličavanje: 50x do 1000x)
 • Pretražnu elektronsku mikroskopiju (FESEM) opremljenu sa SE, BSD i EDS detektorima koji pružaju slike visoke rezolucije i kompletnu hemijsku analizu (uveličavanje: 20x do 1000x)
 • Softver za analizu slike koji može da izvuče značajne informacije iz digitalnih prikaza

Reološka laboratorija

Reološka laboratorija je kompletno opremljena za određivanje karakterizacije osobina protoka kod kompleksnih tečnosti, naročito kod suspenzija, ali i kod gelova, tečnosti i praškastih materijala. Razumevanje i kontrola reoloskih osobina je od velikog značaja za brojne proizvode i njihovu primenu.

Infrastruktura ove laboratorije obuhvata:

 • Reometar za rotacione i oscilatorne eksperimente
 • Kapilarnu viskozimetriju (merenja u jednoj tački ili serija razblaženih rastvora, npr. unutrašnji viskozitet)
 • Tenziometar za određivanje površinskog napona
 • Reometar za praškaste materijale