Hemijski inženjering pigmenata

Zadatak istraživačke grupe koja se bavi hemijskim inženjeringom pigmenata je da, uz pomoć fizičkih i hemijskih metoda, napravi pigment koji će omogućiti razvoj novih proizvoda sa poboljšanim karakteristikama i funkcijama. Ova grupa ispituje sve aspekte inženjeringa mokrih i suvih pigmenata što obuhvata veliku oblast postojećih i novih aditiva, od disperzivnih sredstava i suvih aditiva do hemijskih stabilizatora i sredstava za površinsko tretiranje.

Naša oprema nam omogućava da proučavamo sve aspekte mokrog i suvog mlevenja, klasifikacije i površinskog tretiranja i funkcionalizacije pigmenata. Takođe imamo mogućnost da, u laboratoriji za hemijsku sintezu, pripremamo specifične molekule i polimere za dalja proučavanja i probna testiranja. Dizajn održivih procesnih hemikalija koji se zasniva na obnovljivim sirovinama je ključni princip koji nas vodi kroz kompletan razvoj naše delatnosti.