Okvir održivog razvoja

​Inspirisana novo definisanim osnovnim ciljem, naša strategija predstavlja viziju koja obuhvata svih pet stubova održivosti. Svaki od ovh stubova sadrži broj cilja koji nastojimo da objedinimo sa našim svakodnevnim aktivnostima.

pillars5.jpg 

Naši integrisani upravljački sistemi obezbeđuju način za njihovo postepeno sprovođenje i ostvarivanje. Sektor za održivi razvoj u kompaniji Omya ima ključnu ulogu kada je reč o usklađivanju svih aktivnosti, naročito onih koje se odnose na kvalitet, zdravlje i bezbednost, životnu sredinu i usaglašenost sa propisima.