Komercijalni sektor

Jedan od prioriteta naše kompanije je nastojanje da naši kupci budu usluženi na najvišem nivou. Trudimo se da postanemo stručni u svojoj delatnosti i da prevaziđemo očekivanja. Smatramo da su naši kupci naša najvrednija imovina i to je glavni razlog zbog čega koristimo priliku da pri svakom kontaktu sa njima izrazimo značaj i vrednost našeg odnosa.

Naš komercijalni sektor se svakodnevno brine o našim kupcima širom sveta. Cilj nam je da obezbedimo profesionalnu, odgovornu i ljubaznu uslugu kupcima služeći se vrednostima kompanije Omya.