Prednosti inovativnih proizvoda

Omya u hrani, farmaciji i kozmetici

Najnovija dostignuća R&D sektora ogledaju se u farmaceutskoj liniji proizvoda, tj. u grupi prehrambenih i farmaceutskih proizvoda sa potpuno novim i uzbudljivim rasporedom čestica. Cilj ovih proizvoda je da deluju kao pravi multifunkcionalni aktivni sastojci u farmaceutskim proizvodima, da stvaraju podlogu za kontrolisano otpuštanje u hrani i kozmetičkim preparatima i da imaju ulogu pomoćne komponente u proizvodima za poboljšanje imuniteta.

Omyafloc

Unapređeni raspored poroznih čestica sa izvanrednom moći adsorpcije i apsorpcije pruža velike prednosti prilikom tretiranja otpadnih voda, ne zahtevajući upotrebu poliakrilamida i njegovih derivata kao ni jedinenja aluminijuma.
Omyasmart biocidni pojačivači​