Inovacije i nova područja primene

Pored toga što svakodnevno pružaju tehničku podršku kupcima na svim tržištima gde se koriste proizvodi kompanije Omya, naši tehnički stručnjaci stalno stvaraju i razvijaju nove proizvode i područja primene ili rade na poboljšanju već postojećih. To se vidi kod novih vrsta proizvoda na bazi kalcijum karbonata koji su osmišljeni prema posebnim potrebama kupaca u okviru određenog industrijskog segmenta ili kod optimizacije postojećih proizvoda u skladu sa potrebama koje su podložne promenama u dinamičnom industrijskom svetu.

Prednost kompanije Omya se zasniva na veoma bliskoj međusobnoj povezanosti istraživanja i razvoja novih područja primene naših stručnjaka u saradnji sa timom za prodaju i marketing, a sve to sa ciljem da se prvenstveno zadovolje potrebe kupaca i industrije.