Obezbeđene zalihe sirovina

Omya se zalaže da svoje lične resurse koristi kao sredstvo nabavke umesto da ima dobavljače sirovina.
Omya uvek ima dugoročne planove kada su u pitanju nalazišta - ne treba započeti izgradnju pogona, a da pri tom ne postoje rezerve koje se mogu koristiti minimum 30 do 40 godina (ili više, ako je moguće)
Nalazišta kompanije Omya su geološki dobro poznata (mapiranje, bušotine). To nam omogućava da steknemo dugoročnu 3D viziju nalazišta i da odredimo precizan razvoj rudarstva trudeći se da smanjimo troškove eksploatacije rude na sledeći način:

Površinski kopovi

  • Deponije se nalaze izvan nalazišta rude
  • Pogon se gradi dalje od kamenoloma

Podzemni rudnici

  • Iskopavanje tunela se vrši prema preciznom planu kojim se izbegavaju neupotrebljiva područja
  • Žica ili nit se ne prati, kao što je to bila praksa u starim rudnicima

Ovako dobro pripremljeno istraživanje nalazišta olakšava sagledavanje mogućih rizika (stabilnost, odrone) i omogućuje efikasniju obnovu pogona nakon procesa miniranja (a ponekad i u toku samog procesa).