Poslovni odnosi

Pouzdanost i sigurnost se rađaju iz dugogodišnjih poslovnih odnosa. Činjenica da mnogi naši najveći kupci - sa nekima od njih sarađujemo više od 50 godina - i dalje žele da ih zastupamo i vršimo posao distribucije za njih, predstavlja najveće priznanje koje možemo da ostvarimo.

 

 Vrednosti kompanije Omya

Skromnost, učtivost, integritet i istrajnost su četiri vrednosti naše kompanije koje opisuju kako se zaposleni u našoj kompaniji ponašaju prema kupcima, partnerima i kolegama. Ove četiri vrednosti predstavljaju stil izražavanja i važan deo identiteta kompanije. Svi zaposleni su dužni da posluju prema vrednostima kompanije Omya. 

Kao porodična firma, Omya smatra da je veoma važno da stalno osvežava svoje vrednosti i svojim postupcima potvrđuje odgovornost koju ima prema kupcima, partnerima i zajednici.