Istorijat

Još od svog osnivanja 1884. godine, Omya je vodeći proizvođač mikroniziranih minerala. Kompanija je svoju delatnost u Srbiji započela 2010 godine.

Hronologija

​1881​početak rada Venčac-a.
​1961​osnivanje kompanije Nemetali.
​2010​Omya preuzima vlasništvo nad kompanijom Nemetali.
​2011​Omya preuzima vlasništvo nad kompanijom Venčac.
​2011​Omya Venčac je osnovana spajanjem kompanija Venčac i Nemetali. Trenutno, Omya Venčac funkcioniše sa
pogon/kancelarijom
Zabrežje i kancelarijom u Beogradu.