Towary konsumenckie

Dzięki obecności w wielu lokalizacjach, Omya jest w stanie oferować produkty spełniające wszystkie wymogi oraz dawać odpowiednie wsparcie techniczne na potrzeby segmentu Life Sciences. 

Węglan wapnia, jako naturalny minerał, ma wiele cech, które czynią z niego idealny surowiec do wielu zastosowań, takich jak:

Zdrowie i uroda

Nasze produkty są naturalnymi minerałami utworzonymi w ziemskim cyklu węglanowym, a wytwarzanie tych produktów ze zmielonego węglanu wapnia pozostawia bardzo mały ślad węglowy. Omya prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami jakości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności korporacyjnej.