Szkło i ceramika

Naturalne szkło istnieje od zarania dziejów. Powstaje ono wtedy, gdy pewne rodzaje skał topią się w wyniku zjawisk zachodzących w wysokiej temperaturze, takich jak erupcje wulkaniczne, uderzenia piorunów lub meteorytów, a następnie szybko się ochładzają i zestalają.

Dziś rynek produktów szklanych można podzielić na trzy segmenty:

  • szkło płaskie (szyby),
  • pojemniki szklane (szkło naczyniowe),
  • włókno szklane.

Węglan wapnia pełni w szkle rolę stabilizatora, modyfikuje lepkość i zwiększa trwałość szkła. W przypadku wszystkich typów szkła właściwościami wymaganymi od węglanu wapnia są: skrajnie niska zawartość żelaza, stała charakterystyka chemiczna i mała zawartość wilgoci. Jako stabilizator zwiększający odporność szkła na atak naturalny lub chemiczny można też we wszystkich typach szkła stosować dolomit, minerał węglanu magnezu i wapnia.

Rynek produktów ceramicznych można podzielić na dwa główne segmenty – elementy szkliwione ceramiczne i porowate kafelki ceramiczne.

Węglan wapnia stanowi drugi główny składnik do produkcji ceramiki obok piasku krzemionkowego. Węglan wapnia jest ekonomicznym źródłem tlenku wapnia, niezbędnego składnika poprawiającego topliwość w wysokich temperaturach (1050°C), poprawiającego odporność mechaniczną i chemiczną szkła i zmniejszającego kurczliwość wskutek wypalania.

​Oferta Produktowa

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wypełnić formularz do kontaktu