Barvy, nátěry a inkousty

Společnost Omya nabízí širokou řadu standardních a speciálních druhů uhličitanu vápenatého s různými velikostmi částic a optickými hodnotami. Volba plniva může výrazně ovlivnit vlastnosti barvy. Je možné pozměnit lesk, neprůsvitnost a odolnost proti setření a zlepšit tak vlastnosti konečného výrobku. 

Uhličitan vápenatý se stal hlavním nastavovacím plnivem pro barvy a nátěry, ale díky své schopnosti zlepšit vlastnosti barvy by měl být považován spíše za funkční plnivo než za plnivo nastavovací. Velmi jemně mleté typy uhličitanu vápenatého a modifikované uhličitany vápenaté poskytují speciální vlastnosti dekorativním nátěrům, které umožňují použití oxidu titaničitého.

Průmyslové nátěry jsou používány zejména pro ochranu před potenciálně nepříznivými klimatickými podmínkami. Jsou připraveny pod kritickou koncentrací objemu pigmentu a s nižším obsahem plniv než emulzní barvy. Volba správného plniva je však stále velmi důležitá z důvodu potenciálního vlivu na lesk, viskozitu a trvanlivost. 

Kromě široké řady možnosti použití v základních nátěrech se uhličitan vápenatý stal vhodnou složkou svrchních nátěrů, u kterých je vyžadován vysoký lesk a zachování lesku. Uhličitan vápenatý se používá k úpravě úrovně lesku i u ostatních způsobů použití, například u práškových barev.

Široká řada způsobů použití vyžaduje plniva se širokou škálou různých charakteristik. Přirozené vlastnosti uhličitanu vápenatého v kombinaci s odbornými znalostmi společnosti Omya o způsobech použití zajišťují existenci správného výrobku pro každý způsob použití.

Abychom splnili náročné požadavky našich zákazníků, nabízí společnost Omya nejkvalitnější rady a informace a širokou řadu minerálních a chemických surovin, jako jsou například aditiva, pojiva a pigmenty.

Přejete-li si další informace, použijte prosím náš kontaktní formulář.