Livenje u kalupu

Viša termička provodljivost i niža specifična toplota kalcijum karbonata su ključne prednosti kada je reč o izradi proizvoda metodom livenja u kalupu.

Vreme ciklusa, krutost i otpornost na udar će se poboljšati pri procesu injekcionog i duvanog livenja vodeći tako do smanjenja troškova. 

Livenje duvanjem

Upotreba kalcijum karbonata pri proizvodnji duvanih flaša ili posuda nudi značajne prednosti kao što su:

 • Povećanje modula elastičnosti
 • Održivi efekat kapljanja
 • Povećana otpornost na pucanje u odnosu na relevantne faktore životne sredine
 • Smanjeno vreme ciklusa
 • Niža temperatura topljenja
 • Smanjen udeo titanijum oksida
 • Poboljšana mogućnost štampe

Injekciono livenje u kalupu

Osnovne prednosti korišćenja kalcijum karbonata naše kompanije su u obezbeđivanju sledećih osobina:

 • Viši stepen čvrstoće
 • Poboljšana jačina na udar
 • Niži nivo skupljanja
 • Poboljšana dimenzionalna stabilnost
 • Viša temperatura izmene toplote pod opterećenjem
 • Ušteda vremena

Hemikalije za posebnu primenu

 • Usporivači plamena
 • UV stabilizatori
 • Antioksidanti

Ponuda proizvoda

 

Za vise informacija, molimo Vas koristite nas formular za kontakt.